Hjem Tjenester Om oss Kontakt
    Du er her:   > Tjenester > Asbestsanering
Asbestsanering

Dørmænen & Eide AS utfører asbest. Vi innehar alt nødvendig utstyr og har bred kompetanse og erfaring med asbest. Vi har tillatelse fra Arbeidstilsynet og sender inn skjema til Arbeidstilsynet før utføring av asbest.

Hva er asbest?
Asbest er fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur som bl.a. kan øke risikoen for kreft.

Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger. Risikoen er større med halvharde enn med harde plater.

Asbest brukt som isolasjonsmateriale rundt rør og kjeler m.m. samt asbest som er påsprøytet, hefter dårligere til underlager og kan derfor lett avgi støv ved reparasjon og riving.

Hvordan fjernes asbest?
Det er nødvendig å sette i verk tiltak når det er risiko for asbeststøv i luften, og det stilles strenge krav til verneutstyr og sikring av arbeidsstedet.

Alle våre arbeidere i Dørmænen & Eide AS, som driver med asbestsanering, er kurset innen utvendig og innvendig asbestsanering og har lang erfaring med gjennomføring av dette.

Tjenester
 
  
© 2010 - Dørmænen & Eide AS - Tel: (+47) 55 93 39 55 - Mail: post@dormanen.no

 

Powered by Mosoft